Beste ouders,

Na een fijne en deugddoende vakantie zijn onze batterijen helemaal opgeladen.

Het team van CAR  De Springplank is klaar om het nieuwe schooljaar vol energie aan te vangen.

Vanaf woensdag 2 september gaan we van start met het nieuwe therapierooster.

De gezondheid van onze zorggebruikers en medewerkers is voor ons van groot belang. We vragen jullie daarom om onze veiligheidsmaatregelen steeds te respecteren.

  • U komt aan op het afgesproken uur en u wacht in de wagen als u te vroeg bent.
  • Het is een openbare parking. We zijn dus allen alert voor het doorgaand verkeer. U begeleidt uw kind van het gebouw naar de auto en vice versa.
  • U bewaart steeds 1,5m afstand van de andere zorggebruikers, ook buiten.
  • Uw kind zal door de therapeut worden afgehaald buiten het gebouw.
  • Onze wachtzaal is slechts beperkt toegankelijk.
  • Bij het binnenkomen, voor de start van de therapie, wast het kind steeds zijn handen, onder toezicht van de therapeut.
  • Op het einde van het therapiemoment zal de therapeut uw kind tot buiten begeleiden.
  • Kinderen worden stipt afgehaald. Ons centrum kan geen opvang voorzien.
  • We voorzien in deze coronaperiode geen feedbackmoment binnen het therapielokaal. Indien u een uitgebreider gesprek wenst met de therapeut(en) van uw kind, kan u dit aanvragen. We voorzien een apart moment daarvoor.

We willen jullie alvast bedanken voor het respecteren van deze afspraken.  Indien u nog vragen heeft, kan u steeds de therapeuten van uw kind contacteren

We wensen iedereen een goede en veilige start!